משחקי סימולציה ותהליכי משא ומתן: מקראה לקורס

Research output: Book/ReportBook

Original languageEnglish
Place of Publicationירושלים
Publisherאקדמון
Number of pages102
StatePublished - 2002

Bibliographical note

בראש השער: האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה, המח' לפסיכולוגיה

Cite this