משנה עוקרת מקרא: עדויות לעיצוב ההלכה כנגד המקרא בעריכת המשנה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מבקש להציג מקרים שבהם משתקף יחס אחר בין המשנה למקרא, ויש בהם כדי להאיר באור חדש ומפתיע את אופן הטיפול של המשנה בחומרים המקראיים, המתרחב אל מעבר לדרכם של מדרשי ההלכה. באמצעות עיון בכמה דוגמאות המקיפות עניין הלכתי שלם ומהן ניתן לעמוד על דרך העיצוב של הנושא במשנה: השבת אבידה, מסירת גט ודיני נזיקין, מחבר המאמר מבקש לטעון כי במקרים אלו המשנה מציג הבמכוון את הנושא ההלכתי הפוך מדרך הצגתו במקרא כדי לחשוף את הפער בין המקרא להלכה. שלא כדרכם המגשרת של מדרשי ההלכה המניחים כי המקראות מגלמים את ההלכה – ההלכה במשנה מתבארת כתמונת ראי של התפיסה המקראית. אין כאן רק פער בהלכות מסוימות, או נגיעה במרחב הלכתי שמחוץ לעניינו של המקרא, אלא המשנה מכירה בפער בינה ובין המסגרת המקראית, ומבקשת לעמת ביניהן על מנת לבנות מחדש את התחום הלכתי על יסודות חדשים. במקרים אלו הלומד עומד על כוונתה של המשנה מתוך הניגוד בינה ובין המקרא. שלוש הדוגמאות להלן מציגות סגנונות שונים של עימות בין מקרא למשנה, והן מופיעות בהתאם לרמת המובהקות. עם זאת הן מצטרפות לתופעה שטרם נבחנה. הניגוד בין משנה למקרא לובש צורה אחרת בכל אחת משלוש הדוגמאות, אך ההשוואה למקבילות במדרשי ההלכה המיוסדים על חומרים משותפים חושפת את המגמה העקיבה של המשנה בחידוד הפער ובעיצוב ההלכה אל מול המקרא וזניחת האפשרות לטשטש את הניגוד ביניהם. המקבילות מלמדות על החלופות שלא נבחרו על ידי המשנה, ובעזרתן אנו עומדים על מאפייני העריכה הייחודיים ששימשו אותה לניסוח הלכה הניצבת כנגד המקרא.
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-20
Number of pages20
JournalJSIJ - Jewish Studies; an Internet Journal
Volume16
StatePublished - 2019

IHP publications

 • IHP publications
 • Bible
 • Damages
 • Divorce
 • Editing
 • Halakhic Midrashim
 • Jewish law
 • Jewish law -- History
 • Mishnah
 • גירושין
 • דיני נזיקין
 • הלכה -- היסטוריה
 • השבת אבדה
 • מדרשי הלכה
 • משנה
 • משפט המקרא
 • עריכה
 • תנ"ך

RAMBI Publications

 • Rambi Publications

Cite this