משפט ציבורי ומשפט פרטי

אלון הראל, דנה ברעם (Editor), מירל גולדנברג (Illustrator)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"באופן מסורתי נחלקים הכללים המשפטיים לכללים של המשפט הציבורי ושל המשפט הפרטי. המשפט הציבורי עוסק בעיקר ביחסים בין רשויות השלטון לבין עצמן וכן ביחסים בין רשויות השלטון לבין האזרחים – למשל משפט מנהלי ומשפט חוקתי, ואילו המשפט הפרטי עוסק ביחסים בין האזרחים לבין עצמם – למשל דיני חוזים ונזיקין. המסורת המשפטית גורסת כי הערכים העומדים מאחורי שדות משפטיים אלה שונים זה מזה: על המשפט הפרטי שולט בעיקר ערך החירות של הפרט, ואילו על המשפט הציבורי שולטים שיקולים הנוגעים לטובת הציבור או לטובת החברה בכללותה. בחוברת זו נבחנים הגבולות בין המשפט הפרטי לציבורי והערכים העומדים מאחוריהם. לדיון בשאלות מופשטות אלו יש השלכות על זכויות יסוד חוקתיות. כך למשל, אנו שואלים בחוברת אם המדינה זכאית לאכוף על מעסיקים לא להפלות בין עובדיהם ולהימנע מלהפלות אותם בגין מגדר למשל; או אם היא זכאית לחייב יצרני מוצרים ושירותים להימנע מלהפלות על רקע דת, גזע, נטייה מינית ועוד." -- כריכה אחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוניברסיטת תל אביב
Number of pages37
StatePublished - 2017

Publication series

Nameמשפטים שכדאי לדעת
Publisherאוניברסיטת תל אביב

Cite this