נגד בדידות: מחשבות

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"זה זמן מוזר, כך נדמה, לדבר בו על בדידות ועל סולידריות. האליטות הישראליות החדשות אימצו לעצמן מערכת ערכים אינדיווידואליסטית, במובן האמריקאי של מתח זה, וזו נוטה להפוך את הדברים כך שקוטב הבדידות מצטייר כמעט מאליו כחירות, וקוטב הסולידריות - כאיום עליה. מאחר שהחירות נתפסת באופן צר כשחרור ממגבלות חיצוניות, השקפה זו מאלצת את המילים שבפינו לקדש את הבדידות עצמה, והיא מותירה מעט מקום לדבר על מצוקותיה. כל מה שיכול להקל עליה, מה שקושר יחיד לזולת, ועוד יותר מכך - יחיד לרבים, מעורר מייד את הנוגדנים של השקפת העולם הזאת. מאחר שמדובר לא רק במצב שהשתנה, אלא בשינוי אמות המידה שבאמצעותן אנחנו שופטים אותו, חלק מבעיותיו נשארות בגדר מועקה עמומה. את המועקה הזאת יבאנו מארצות הברית יחד עם ערכיה. לכן מחשבות שמתחילות משם רלוונטיות אולי גם לכאן" -- מן המעטפת האחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherמשכל
Number of pages221
ISBN (Print)9789654822206, 9789655642247
StatePublished - 2016

Publication series

Nameליריקה
Publisherמשכל

DanaCode

  • DanaCode
  • 036200054109

Cite this