נגישות וזמינות דיור לכל: פרספקטיבה משווה לקראת מדיניות לדיור נגיש יותר בישראל

אמרה אינגבר, אשר בן אריה, רות נחנסון

Research output: Book/ReportBook

Publication series

Nameזרקורים
Publisherהאוניברסיטה העברית, ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, קבוצת המחקר במדיניות חברתית

Cite this