נוכחות ההקשר התרבותי באינטראקציות של נשים חרדיות עם בני משפחתם המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית

פנינה ויס, נעמי הדס-לידור, רון שור

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

למשפחה תפקיד מרכזי ומשפיע בהתמודדות של אחד מבניה עם מחלה פסיכיאטרית. עם זאת, תפקיד הנורמות התרבותיות בהקשר למחלה הפסיכיאטרית והתקשורת במשפחה, לא נחקר דיו. המפגש בין משפחה, תרבות דתית, תקשורת ומחלה פסיכיאטרית הנו מפגש מורכב ורב ממדי. המחקר שמוצג במאמר זה עסק בדרכים שבהן מחלה פסיכיאטרית והקשרים תרבותיים-משפחתיים משפיעים אחד על האחר בקרב 24 נשים, מטפלות-קרובות חרדיות, רובן אימהות, לאנשים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית. נשים אלו השתתפו בקורס קש"ת - קורס לימודי אקדמי לבני משפחה המשמשים כמטפלים עיקריים (מטפלים-קרובים) של אנשים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית. הקורס הותאם במיוחד למגזר החרדי. לאורך הקורס הנשים כתבו אירועי חיים יום-יומיים הכוללים אינטראקציות בינן לבין אנשים במשפחה, עם החולה או אחרים. המחקר הזה השתמש בגישה איכותנית כדי לזהות היבטים הקשורים לתרבות בתוך אינטראקציות מילוליות המתרחשות בין נשים חרדיות, שהנן המטפלות העיקריות, ובני משפחתן המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית. ניתוח איכותני של 50 אירועים מאיר את התפקיד המשמעותי שיש לדת ולנורמות התרבותיות בתפיסה של מה נחשב לגורם לחץ/דחק ולדינמיקה המשפחתית הקשורה לגורמים אלו. מודגש הצורך והערך בפיתוח מסוגלות תרבותית, בשילוב מרכיבים תרבותיים בתכניות התערבות למשפחה, בקרב אוכלוסייה שעדיין לא מממשת את מרב הפוטנציאל הגלום בשירותי בריאות הנפש. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)H125-H144
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume26
Issue number2
StatePublished - 2017

IHP publications

  • IHP publications
  • Caregivers
  • Families
  • Hazardous substances
  • Industrial hygiene
  • Interpersonal communication
  • Mental health -- Religious aspects -- Judaism
  • Self-efficacy
  • Sick -- Family relationships
  • Ultra-Orthodox Jews

Cite this