נוכחות משותפת של אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית

Translated title of the contribution: Co-occurrence of autism and intellectual developmental disorders

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הפרעה ברצף האוטיזם היא מונח הכולל קבוצה של אנשים
עם שילוב ספציפי של ליקויים בתקשורת חברתית לצד דפוסי
התנהגות חזרתיים, תחומי עניין מצומצמים ו/או קשיים
בעיבוד סנסורי. ההפרעה מופיעה מוקדם בחיים של הפרט
וממשיכה להשפיע על התפתחותו במהלך חייו – קיימת
ממשיכה להשפיע על התפתחותו במהלך החיים. נוכחות
משותפת של אוטיזם וליקויים אינטלקטואליים, שמכונים
מוגבלות שכלית התפתחותית )להלן: מש"ה( מופיעה בשנים
הראשונות של חייו של הפרט וכל אחד מן הליקיים משפיעים
זה על זה.
מטרת הפרק הזה הינה להתייחס לחפיפה המשמעותית
שקיימת בין אוטיזם וליקויים אינטלקטואליים, דרך עיון
בסוגיות הקשורות לאבחון ובאטיולוגיות ביולוגיות שונות
ודומות לשתי התסמונות, תוך התמקדות בהשפעה של
ליקויים אינטלקטואליים על תופעות האוטיזם. אבחנת
אוטיזם אצל אנשים עם תסמונת דאון מובאת כדוגמה
למורכבות האבחנה הכפולה. בסוף יש דיון בעקרונות
התערבות לאוכלוסייה המאתגרת הזו. למרות המאמצים
להבין נוכחות משותפת של אוטיזם ומש"ה, יש צורך בעוד
מחקר כדי לזהות את מסלולי ההתפתחות, הצרכים לאורך
החיים והמנגנונים שבבסיס החפיפה, כדי לספק לאוכלוסייה
הייחודית הזו את השירותים המתאימים.
Translated title of the contributionCo-occurrence of autism and intellectual developmental disorders
Original languageHebrew
Title of host publicationמוגבלות שכלית התפתחותית
Subtitle of host publicationתיאוריה, מחקר והשלכות יישומיות
Editorsמיכל אל-יגון, מלכה מרגלית
Place of Publicationישראל
Publisherרותם פרסום והפקות
Chapter5
Pages153-182
StatePublished - 2022

Keywords

 • Developmental disabilities -- Research
 • Developmental disabilities -- Treatment
 • Developmentally disabled
 • Developmentally disabled -- Education -- Israel
 • Developmentally disabled -- Services for -- Israel
 • Developmentally disabled -- Family relationships
 • Intellectual disability
 • People with mental disabilities
 • People with mental disabilities -- Education -- Israel
 • People with mental disabilities -- Services for -- Israel
 • People with mental disabilities -- Family relationships
 • מוגבלים בשכלם -- יחסים במשפחה
 • מוגבלים בשכלם -- שירותים -- ישראל
 • מוגבלים בשכלם -- חינוך -- ישראל
 • מוגבלים בשכלם
 • נכים התפתחותיים -- יחסים במשפחה
 • נכים התפתחותיים -- שירותים -- ישראל
 • נכים התפתחותיים -- חינוך -- ישראל
 • נכים התפתחותיים
 • לקות שכלית
 • ליקויים התפתחותיים -- טיפול (treatment)
 • ליקויים התפתחותיים -- מחקר

Cite this