ניתוח התנהגותי של החלטות שיפוטיות: הישגים ואתגרים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר סוקר באורח ביקורתי את ההישגים של הניתוח ההתנהגותי (ביהביורלי) של החלטות שיפוטיות ואת האתגרים הניצבים בפני המחקר בתחום זה. בין היתר, המאמר מציג תיאוריות כלליות בדבר החלטות שיפוטיות, כמו "מודל הסיפור" ותיאוריות של קוהרנטיות. הוא אף מתאר את ההשתקפות של תופעות קוגניטיביות מוכרות בהחלטות שיפוטיות, לרבות אפקט הפשרה ואפקט הניגוד, הטיית החכמה בדיעבד, הטיית המחדל ועיגון. המאמר בוחן את הרתיעה של מקבלי החלטות שיפוטיות מהטלת אחריות על בסיס ראיות מסוגים מסוימים. תשומת-לב מיוחדת ניתנת ליישום של נורמות משפטיות ולהשפעת הבחירה בין כללים וסטנדרטים על הוודאות והצפיות של החלטות שיפוטיות. לבסוף, המאמר מנתח באורח כללי שתי סוגיות יסוד בניתוח ההתנהגותי של החלטות שיפוטיות: החלטות בקבוצה וההשוואה בין החלטות של שופטים מקצועיים להחלטות של הדיוטות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)57-100
Number of pages44
Journalמשפט ועסקים
Volumeיט
Issue number1
StatePublished - 2015

IHP publications

  • IHP publications
  • Bias (Law)
  • Decision making
  • Evidence (Law)
  • Forensic psychology
  • Human behavior
  • Judges
  • Judicial process
  • Sense of coherence

Cite this