נערות במצבי מצוקה קשים: סקירת ספרות

נטע רסנר, ענת זעירא

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"סקירה זו תתמקד בנערות במצבי מצוקה קשים, אשר בגישה ובטיפול בהן חלו תמורות בארבעת העשורים האחרונים בישראל. כיום גוברת ההתעניינות בנושא זה בקרב חוקרים, גורמי מדיניות ורווחה ואף בקרב הציבור בכללותו...סקירה זו פורשת בפני הקוראים את מאפייני התופעה, הרקע לה, וכן מעט מהשיח התאורטי העומד ברקע הבנת התופעה ובחירת דרך ההתערבות הרצויה"--
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון חרוב
Number of pages20
StatePublished - 2014

Cite this