נשירה סמויה ממערכת החינוך בקרב מתבגרים יוצאי אתיופיה

ווביט מנגיסטו-וורקו, גבריאל הורנצ'יק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר בדק היבטים של נשירה סמויה בקרב תלמידים ממוצא אתיופי. נשירה סמויה היא מצב שבו תלמיד נעדר תכופות ממערכת החינוך או נוכח בכיתה בצורה פסיבית. שאלות המחקר עסקו בהיבטים של נשירה סמויה בקרב שלוש קבוצות של תלמידים ממוצא אתיופי בישראל (לומדים, נושרים סמויים, מנותקים ממערכת החינוך) במספר תחומים: אפליה נתפסת, תמיכה מהסביבה (משפחה ומערכת החינוך) וקשרים חברתיים. נערכו 30 ראיונות חצי מובנים עם בני נוער משלוש הקבוצות, שנועדו לזהות את הדפוסים המאפיינים נשירה סמויה מנקודת מבטם של המרואיינים. ממצאי המחקר מצביעים על דפוסים מובחנים בקרב שלוש הקבוצות בתחומים שנבדקו. בעוד בני הנוער בנשירה סמויה ובני ה נוער הלומדים דיווחו שהוריהם מעודדים אותם להישאר במערכת החינוך, בני הנוער המנותקים דיווחו ברטרוספקטיבה על חוסר מעורבות מצד המשפחה. הנושרים הסמויים דיווחו על אפליה שחוו במערכת החינוך עקב היותם ממוצא אתיופי, בני הנוער הלומדים דיווחו על אפליה בעיקר ברמה הקבוצתית ופחות ברמה האישית, ובני הנוער המנותקים סיפרו על יחס מנוכר בעברם בבית הספר. כמו כן, הנושרים הסמויים ובני הנוער הלומדים דיווחו על קשרים מועטים עם ישראלים שאינם יוצאי אתיופיה, והמנותקים דיווחו שאין להם כלל קשרים עם חברים שאינם ממוצא אתיופי. באשר לבילוי בשעות הפנאי, אצל הנושרים הסמויים ובני הנוער המנותקים ניכר דפוס של התנהגויות לא נורמטיביות, בעוד שבני הנוער הלומדים דיווחו על דפוסי בילוי נורמטיביים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalהגירה
StatePublished - 2018

IHP publications

 • IHP publications
 • Adolescence
 • Coming of age
 • Discrimination
 • Dropouts
 • Educational equalization
 • Immigrant absorption -- Israel
 • Israel -- Aliyah -- Social aspects
 • Israel -- Emigration and immigration -- Social aspects
 • Jews, Ethiopian -- Eretz Israel
 • Jews, Ethiopian -- Israel
 • Parent and teenager
 • Problem youth
 • Social networks

Cite this