סדרי דין הנקראים לסדר פעם שנייה: גבולותיה החדשים של אופציית הערעור על החלטת ביניים בהליך האזרחי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשני תיקונים לדיני הערעור מן העת האחרונה, ביקש המחוקק לעצב ביתר שאת את שיקול הדעת של ערכאת הערעור בבואה להחליט אם להיעתר לבקשה למתן רשות ערעור על החלטת ביניים פלונית אם לאו: מצד אחד נקבעה רשימה של החלטות ביניים שנאסר מעתה לתת רשות ערעור בעניינן; מן הצד האחר, באשר למה שנחזה להיות חוג אחר של החלטות ביניים, נקבע כי יש לתת רשות ערעור בעניינן. עם זאת, שני התיקונים נמנעו מלשנות את הגבולות הקיימים של אופציית הערעור על החלטות הביניים בסוף ההליך שעה שמוגש ערעור על פסק הדין. המאמר מבקש לבחון את ההשלכות הדיוניות של שני תיקונים אלה, תוך התמקדות בשני נושאים עיקריים: הראשון נוגע לטשטוש הגבולות בין החלטות הביניים שבעניינן נאסר לתת רשות ערעור לבין אלו שעליהן מבקשים לעודד מתן רשות ערעור, והשני נוגע לצורך להגביל את אופציית רשות הערעור על החלטות ביניים מסוימות גם בסוף ההליך.
Original languageHebrew
Pages (from-to)153-180
Number of pages28
Journalמחקרי משפט
Volume28
Issue number1
StatePublished - 2012

IHP publications

 • IHP publications
 • החלטות בינים (משפט)
 • ערעורים
 • Appellate procedure
 • שיקול דעת שיפוטי
 • Judicial discretion
 • משפט אזרחי
 • Civil law
 • פרשנות (משפט)
 • Law -- Interpretation and construction
 • חוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984
 • Courts -- Israel
 • תקנות סדר הדין האזרחי

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Law -- Israel

Cite this