סוגיות אתיות באבחון והערכה: [מתוך המדור: משולחנה של ועדת האתיקה]

יונת בורנשטיין בר-יוסף, אורלי קמפף-שרף, שלומית בן-משה, אולגה בס, מיכה וייס, לימור מאירוביץ, רמון לביא

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

התערבות פסיכולוגית העוסקת באבחון ובהערכה מתאפיינת בשלוש תכליות עיקריות: אבחון למטרות טיפוליות, אבחון למטרות השמה ואבחון לצורך מתן חוות דעת פסיכולוגית בהקשר משפטי. עמדתו האתית של הפסיכולוג בכל המצבים צריכה להיות זהה: לפעול לפי כללי החוק, האתיקה וחוזה האבחון שלו עם הלקוח. כמו כן, עליו לאזן באופן מיטבי בין מחויבויותיו לנבחן לבין אלו של המערכת שביקשה את האבחון. במאמר הנוכחי מתייחסים מחברי המאמר לאבחון בהקשר הטיפולי, אלא אם יצוין אחרת, שכן אלו רוב האבחונים שלגביהם הוועדה נדרשת. מחברי המאמר בחרו להתמקד בשתי שאלות שפסיכולוגים העוסקים באבחון, גם המנוסים שביניהם, מתחבטים בהן לפרקים בעודם מבקשים לפעול באופן שתואם את כללי האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל. האחת קשורה לשימוש הולם במבחנים פסיכולוגיים והשנייה נוגעת לקבלת החלטה בעניין מסירת דוח האבחון.
Original languageHebrew
Pages (from-to)60-61
Number of pages2
Journalפסיכואקטואליה
StatePublished - 2018

IHP publications

  • IHP publications
  • Autism
  • Psychodiagnostics
  • Psychological tests
  • Psychologists -- Professional ethics

Cite this