סיוע חומרי לאנשים החיים בעוני: סקירה היסטורית ומגמות נוכחיות [מתוך המדור: רווחה]

ג'וני גל, מיכל קרומר-נבו, שביט מדהלה-בריק, גיא ינאי

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

המדיניות בנושא עוני בישראל השתנתה תכופות בעשורים האחרונים, בפרט בנוגע לסיוע חומרי לאנשים בעוני. בשנים הראשונות למדינה הופקד הסיוע הכספי לאנשים החיים בעוני בידי לשכות הסעד. בשנות השמונים, עם הפעלת תוכנית הבטחת הכנסה, הועברה האחריות לידי המוסד לביטוח לאומי. בראשית שנות האלפיים הביאו שינויי מדיניות לירידה חדה בגובהו של סיוע זה ובהיקף המקבלים אותו, ובד בבד נעשו מאמצים ניכרים להניע את האוכלוסייה הענייה להשתלב בשוק העבודה. למרות מאמצים אלו, שיעור המשפחות העניות נותר גבוה במיוחד ועומד על כמעט חמישית (18.4%) מהמשפחות בישראל. בעשור האחרון ניכר שינוי נוסף במדיניות כלפי עוני. לצד קצבאות הביטוח הלאומי נעשה מאמץ לספק לאנשים החיים בעוני מענים טיפוליים מקיפים, ובכללם סיוע חומרי, באמצעות עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים. מדיניות זו, אשר באה לידי ביטוי בולט בתוכנית "נושמים לרווחה" של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ושל ג'וינט-אשלים, מציעה טיפול אינטנסיבי והוליסטי במשפחות, הכולל קידום מיצוי זכויות, סיוע בהשתלבות בשוק העבודה וכן סיוע חומרי. עבודה זו בוחנת את השינויים במדיניות ביחס לאנשים החיים בעוני במהלך ארבעת העשורים האחרונים ואת הגורמים להם, ובפרט את הרחבת האחריות לטיפול ולסיוע למשפחות אלו במחלקות לשירותים חברתיים. עוד כוללת העבודה ניתוח של מאפייני המשתתפים בתוכנית "נושמים לרווחה" ובחינה של דפוסי השימוש בסיוע החומרי בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות. על סמך הממצאים מוצעים כיוונים אפשריים לשיפור מערך הסיוע החומרי כאמצעי מדיניות למאבק בעוני. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Number of pages41
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2019

IHP publications

 • IHP publications
 • עוני ועניים
 • Poor
 • מדיניות חברתית
 • Social policy
 • שירותי רווחה
 • Social service
 • לשכות רווחה
 • הבטחת הכנסה
 • Guaranteed annual income
 • תעסוקה
 • Employment (Economic theory)
 • עבודה סוציאלית
 • תוכנית "נושמים לרווחה"
 • תוכנית ויסקונסין
 • תוכניות התערבות פסיכו-סוציאליות
 • הכנסה
 • Income
 • שירותי רווחה למשפחות
 • Family social work
 • כלכלה וחברה
 • Economics -- Sociological aspects
 • סטטיסטיקה -- טבלאות, דיאגרמות וכו'
 • Statistics -- Tables

Cite this