סיכום ממצאים עיקריים מהמחקר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות 2003 והשוואה ל-2001

רויטל גרוס, שולי ברמלי-גרינברג (Editor)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995 ,ג'וינט-מכון ברוקדייל מבצע מחקר שמטרתו לעקוב אחר תפקוד המערכת בעקבות החוק. מוקד מרכזי במחקר הוא מעקב אחר המידה שבה הושגו המטרות העיקריות של החוק: שיפור באיכות שירותי הבריאות, הגברת השוויון בין קבוצות אוכלוסייה שונות, ויציבות כלכלית של מערכת הבריאות תוך ריסון הוצאות והתייעלות קופות-החולים.
בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2001 נערך סקר בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (בני +22 .(רואיינו 849,1 איש, ושיעור ההיענות היה %82 .סקר זה הינו הרביעי בסדרה, ולפיכך מאפשר לעקוב אחר שינויים במערכת לאורך זמן. סקרים קודמים נערכו ב-1995 ,ב-1997 וב-1999 .
בדוח זה יוצגו ממצאים מסקרי האוכלוסייה, וייבחנו שינויים בשביעות הרצון, ברמת השירות ובנטל כספי. בנוסף, יוצגו ממצאים לגבי מספר נושאים נוספים שנבחנו לעומק בסקר 2001 :השפעת תשלומי ההשתתפות העצמית על נגישות השירותים; אפשרות הבחירה; הערכת רופא המשפחה ופעולות לקידום בריאות; רמת הידע של האוכלוסייה לגבי זכויותיהם; המידע שמועבר כיום לציבור על שירותי הבריאות, ומידע נוסף שהציבור מעוניין לקבל; הערכת מערכת הבריאות באופן כללי, וכן מידת השוויוניות בין אוכלוסיות.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
Number of pages100
StatePublished - 2004

Keywords

  • Health system -- Level of services -- Public opinion -- Israel -- 2001, 2003
  • Compaarative studies
  • Summary of main findings

Cite this