סעיף 300א לחוק העונשין: על משמעות ההבחנה בין יסודות העברה לנסיבות רלוונטיות לעונש

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

לפי סעיף 300א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 רשאי בית המשפט להטיל עונש קל ממאסר עולם בגין רצח, אם מצא שהעברה נעברה באחד משלושה מצבים המפורטים בסעיף. הפסיקה פירשה את סעיף 300א כמטיל על הנאשם את נטל ההוכחה לפי מאזן ההסתברויות. הטענה המרכזית במאמר היא שאין בסיס משפטי לעמדתו של בית המשפט בסוגיה זו, וכי הנימוק שעליו היא נסמכת - לפי עניינו של סעיף 300א לחוק רק ב"מידת העונש" ולכן ניתן להסתפק במידת הוכחה מופחתת - לוקה בחסר. בהמשך לטענה זו מובאת הדעה כי ראוי להסתפק בכך שהנאשם יעורר ספק סביר ביחס להתקיימות של אחת מחלופות הסעיף כדי להסמיך את בית המשפט להטיל עונש קל ממאסר עולם בגין רצח (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationמגמות בדיני ראיות ובסדר הדין הפלילי (קובץ)
Publisherנבו הוצאה לאור
Pages517-556
Number of pages40
StatePublished - 2009

IHP publications

  • IHP publications
  • Burden of proof
  • Criminal law
  • Evidence (Law)
  • Murder

Cite this