'ספר הבהיר' - נוסח, סדר ומבנה: בירור תולדות מסירתו, שחזור נוסחו הקדום, הצעה מחודשת לחלוקתו ודיון בפענוח נעלמיו

Translated title of the contribution: The Bahir as it once was: transmission history as a tool for reconstructing and reassessing the text, format, and Ideas of the original composition

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מוקדש לבחינתן של ההשערות המקובלות באשר ל'ספר הבהיר', בראש ובראשונה לאור גילויים חדשים ממחקר תולדות הנוסח והמסירה הקדומה של הספר. במוקד הממצאים שיוצגו להלן ניצב זיהויה של עדות לנוסח הקדום ביותר של 'ספר הבהיר', שנעלמה עד כה מעין. כפי שאציע בכוחה של עדות זו להרים תרומה לא רק לחקר מסורת הטקסט של הספר, אלא גם לתיאור ראשית תפוצתו בכתבי היד, לשחזור דרכי גיבושו ותיכון מתכונתו הסופית ואפשר שאף לניסוח השערות בדבר תכניו הנסתרים. בפרקי המאמר נפרסת הערכה שונה של התופעות הטקסטואליות שנמנו בעבר כראיות לקיטועו של החיבור וכהוכחות לריבוד או לריבוי מקורות, וזאת על ידי העברת מרכז הכובד אל תהליכי ההפצה וההתקבלות, כפי שאפשר לבררם על יסוד ראשית מסירתו המתועדת של החיבור. בצד בירור הנוסח הקדום וגילוי מתכונתו המקורית של 'ספר הבהיר' מוצעת במחקר זה חלוקה חדשה של החיבור כולו ליחידות מדרש ולפסקאות משנה; ועל גביה הולכות ונרקמות הצעות חדשות לניתוחו הספרותי, לאופן התהוותו וכן לבירור כמה מרעיונותיו הנעלמים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Bahir as it once was: transmission history as a tool for reconstructing and reassessing the text, format, and Ideas of the original composition
Original languageHebrew
Pages (from-to)73-225
Number of pages153
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume89
Issue number1
StatePublished - 2022

IHP publications

 • IHP publications
 • Alphabet -- Religious aspects -- Judaism
 • Archaeological dating
 • Bible -- Language, style
 • Cabala
 • Criticism, Textual
 • Editing
 • God
 • Hermeneutics
 • Manuscripts -- Editing
 • Manuscripts, Hebrew
 • Scholem, Gershom -- 1897-1982
 • Sefer ha-bahir
 • Structuralism
 • Theology

Cite this