סתירה והתנגדות: ביקורת על אידאל ה"הרמוניה" באידאולוגיות החינוך האינדיבידואליסטי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר זה כותב המאמר מבקש לבחון את הגיונו המיוחד של המודל הביקורתי בחינוך. חלקו הראשון עוסק בביקורת על יומרתו האידיאולוגית של האינדיבידואליזם החינוכי ליצור מרחב פדגוגי נטול היררכיות ועל תפיסתו ההרמונית של אידאל "המימוש העצמי". בחלקו השני המאמר מבהיר את תפיסתו המיוחדת של המודל הביקורתי באשר לטבע האדם וחירותו; תפיסה זו מבוססת על המתח בין חיוב לבין שלילה, כמו גם על יכולתו של האדם לשמר את יסוד הסתירה המהותי עבורו באמצעות פעולות של התנגדות והזרה. לקראת סיום המאמר נידונות השפעותיה הפדגוגיות של עמדה אידאולוגית זו על החינוך בכלל ועל מקומו של בית הספר המוסדי בו בפרט. (מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)11-28
Number of pages18
Journalדפים
Volume55
StatePublished - 2013

IHP publications

  • IHP publications
  • Critical pedagogy
  • Education
  • Education -- Philosophy
  • Ideology
  • Individualism
  • Schools

Cite this