עבודה סוציאלית, אבטלה ומובטלים

ג'וני גל, עידית וייס-גל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנים האחרונות הפכה האבטלה בישראל לבעיה חברתית מרכזית. השלכותיה השליליות של האבטלה על הפרט, על המשפחה, על הקהילה ועל החברה כולה מחייבות את מקצוע העבודה הסוציאלית למלא תפקיד מרכזי בהתמודדות עם בעיה חברתית זו. ואולם, נראה כי המקצוע בעולם ובישראל לא ראה בתופעות האבטלה יעד מרכזי לפעולתו, ועל כן לא פיתח דרכי התערבות מתאימות להתמודד עם מצוקותיהם של מובטלים. מאמר זה מבקש לספק תשתית תאורטית ואמפירית להבנת תפקידה של העבודה הסוציאלית ביחס לאבטלה ולמובטלים, להגדיר באופן ספציפי את מטרותיה של העבודה הסוציאלית ביחס לבעיה זו ולפרט את מוקדי הפעולה הנדרשים כדי להתמודד עמה. מקצוע העבודה הסוציאלית צריך לשאוף למימוש שתי מטרות עיקריות בבואו להתמודד עם אבטלה ועם מובטלים: האחת היא קידום שילובם של מובטלים בשוק העבודה, והאחרת היא הגברת איכות חייהם של מי שנמצאים מחוץ לשוק העבודה. בהתאם לשתי מטרות אלו מוצעים במאמר שישה מוקדי פעולה שבאמצעותם העבודה הסוציאלית יכולה לקדם את השגתן של המטרות. דוגמאות שונות משדה הפרקטיקה של העבודה הסוציאלית בישראל מוצגות כדי להמחיש את אופן הפעולה במוקדים השונים (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)485-509
Number of pages25
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume25
Issue number4
StatePublished - 2005

IHP publications

  • IHP publications
  • Social service
  • Unemployment

Cite this