עבודה סוציאלית ודימויים של עוני ושל עניים בתקופת היישוב

מימי איזנשטט, ג'וני גל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר אימצו המחברים גישה מחקרית שרואה בדו"חות טיפול של שירותים חברתיים מקור להבנה טובה של תפיסות של עוני. במסגרת המחקר בחנו דו"חות שכתבו עובדות סוציאליות על ביקוריהן אצל סועדי בית תמחוי בירושלים בשנות השלושים המוקדמות. בגישת ההבניה החברתית התחקו אחר ההגיונות הטמונים בהערכות שכתבו העובדות הסוציאליות בדו"חותיהן, ובחנו כיצד כיוונו הנחות על עוני ועל אנשים החיים בעוני את אנשי המקצוע בתקופת מעבר חברתית-תרבותית בפלשתינה-א"י, שבה התגבשו תפיסות חדשות בנוגע לזכאות ולסיוע.
Original languageHebrew
Title of host publicationלא צדקה אלא צדק (קובץ בעריכת ג'וני גל ורוני הולר)
Place of Publicationשדה בוקר
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן גוריון - קרית שדה בוקר
Pages293-308
Number of pages16
ISBN (Print)9789655101218
StatePublished - 2019

IHP publications

  • IHP publications
  • Attitude (Psychology)
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • Jerusalem (Israel) -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • Poor
  • Social policy
  • Social service
  • Social workers
  • Zionism

Cite this