עבודה קהילתית בתהליך התחדשות עירונית: מודל חדש לקידום צדק בעיר?

Translated title of the contribution: Community work in urban regeneration: A New Model of Social Justice in Israel

ינון גבע, גלעד רוזן, שונמית קרין (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract


תקציר -- מבוא 1 התחדשות עירונית בעידן הניאוליברלי: מבט בינלאומי -- 2 מדיניות ההתחדשות העירונית בישראל -- 3 אסטרטגיות בעבודה קהילתית -- 4 מתודולוגיה -- 5 מקרה חקר: ירושלים -- 6 מקרה חקר: חיפה -- 7 מסקנות -- 8 אחרית דבר: לקראת מדיניות מרחיבה להתחדשות עירונית -- מקורות -- נספח: ראיונות, קבוצות מיקוד ותצפיות.
תקציר
בישראל, מדיניות ההתחדשות העירונית מקדמת מטרות פיזיות וכלכליות באופן כמעט בלעדי, מבלי לתת מענה לסוגיות חברתיות כגון לכידות קהילתית או תמהיל רמות ההכנסה בשכונות המתחדשות. מחקר זה בחן באיזו מידה מתהווה מנגנון ייחודי לקידום צדק חברתי במסגרת העבודה הקהילתית הממסדית בהתחדשות עירונית. עבודה זו טוענת כי בעיצומו של משבר ארצי בתחום ההתחדשות העירונית, העבודה הקהילתית יצרה מפנה בשני רבדים: בפרקטיקה הארגונית ובמדיניות המגדירה אותה. ברובד המעשי, המחלקות לעבודה קהילתית פעלו לביסוס מנגנונים קהילתיים ועודדו גיבוש של הסכמה על מטרות משותפות ואקטיביזם בקרב תושבים, פעולות שעשויות לתרום למוכנות הקהילה לתהליכי התחדשות. ברובד המדיניות, העבודה הקהילתית עבדה בכלים פוליטיים ואדמיניסטרטיביים ברמה המקומית, לשינוי היחסים בין אזרחי העיר ופרנסיה. באמצעים אלו הציבה העבודה הקהילתית משקל נגד למדיניות שקידמה הפרטה וצמצום אחריות של רשויות מקומיות.
Translated title of the contributionCommunity work in urban regeneration: A New Model of Social Justice in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמחקרי פלורסהיימר - המכון ללימודים עירוניים ואזוריים - האוניברסיטה העברית בירושלים
Number of pages109
StatePublished - 2016

Publication series

Nameפרסום
Publisherמחקרי פלורסהימר - האוניברסיטה העברית בירושלים
Volumeמספר 1/88
ISSN (Print)0792-6251

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Community work in urban regeneration: A New Model of Social Justice in Israel'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this