עוד על הפטור משירות צבאי מטעמי מצפון: תגובה לדני סטטמן

Translated title of the contribution: More on Critical Reflections on the Exemption of Pacifists from Military Service : Response to Daniel Statman

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

פרופ׳ סטטמן טוען במאמרו כי בהעדר אפשרות לשירות לאומי בלתי־צבאי כשירות־
חובה, ע ל הצבא הישראלי לחדול ממתן פטורים כלשהם מטעמי מצפון פציפיסטיים. תחת
זאת, ע ל הצבא להקצות לפציפיםטים משימות שהינן רחוקות כ כל האפשר מתפקידי לחימה.
בתגובה זו אני מבקר את טיעוניו של םטטמן למסקנה מפתיעה זו. אני טוען כי טיעוניו
אינם מכבדים את הטעמים שמצדיקים פטור מטעמי מצפון מלכתחילה, ושהם מבלבלים בין
השאלה אם הפציפיסט צודק בסירובו לבין השאלה אם ראוי שהמדינה תפטור אותו משירות.
כמו־כן אני טוען כי הקביעה אם סירובו של פלוני נובע ממניעים פציפיסטיים אינה חשופה
לבעיות ראייתיות חמורות יותר בהשוואה לשאלות שהמשפט מ טפל בהן כבדרך שגרה
Translated title of the contributionMore on Critical Reflections on the Exemption of Pacifists from Military Service : Response to Daniel Statman
Original languageHebrew
Pages (from-to)709-756
Number of pages48
JournalTel Aviv University Law Review
Volume31
StatePublished - 2008

Cite this