עולם הישיבות הפוסט-פונדמנטליסטי: מיסוד, חופש ויצירת אדיקות חרדית חדשה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה עוסק בזיקה בין המודל הבלתי פורמלי לבין דת בהקשר של החברה החרדית. המחקר מצביע על כך שחברה זו עוברת מזה זמן שינוי רדיקלי ללא מהפכה דתית. למסקנתה מגיעה החוקרת על סמך ניתוח החדירה או החלחול של קודים בלתי פורמליים למגוון פעילויות בחברה זו. הקודים באים לידי ביטוי בחופש בחירה רב יותר, בפעילויות מודולריות ובמרחב ניסוי וטעייה גדול יותר. קודים אלה מאתגרים את המודל הפונדמנטליסטי המקובל, דווקא בתקופה של התרחבות ומיסוד של המגמות הפונדמנטליסטיות. מגמות אלו מבטאות, אך גם משנות, לדבריה, את אופיין של הישיבות החרדיות בישראל המעודדות בדרכים חדשות אדיקות דתית וחוויות דתיות חרדית. מאמר זה מהווה דוגמה נוספת לכך שהצופן הבלתי פורמלי יכול לשמש ככלי עבודה מתודולוגי גמיש, המאפשר לחקור תמורות בקשרי הגומלין שבין מבנה חברתי לאידיאולוגיה בהקשרים לא צפויים שאך נוגדים לכאורה את המודל המקורי. יש לזכור שהמודל הבלתי פורמלי המקורי לא רק שלא הכיל מסגרות אידיאולוגיות "פונדמנטליסטיות", אלא אף ראה בהן ניגוד או היפוך לסדר הבלתי פורמלי. מחקר זה מפתח הן אפיק מחקרי מובחן והן שאלה כללית חשובה הקשורה בקונטינגנטיות של הממדים הבלתי פורמליים ובכוח ההסבר שלהם בהקשרים חדשים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (קובץ בעריכת תמר רפופורט ואהוביה כהנא)
Publisherהוצאת רסלינג
Pages395-413
Number of pages19
StatePublished - 2012

IHP publications

  • IHP publications
  • Fundamentalism
  • Social change
  • Ultra-Orthodox Jews
  • Yeshivot

Cite this