עונשין ונזיקין: על הבחירה בין איזון לעקביות (בעקבות ע"א 7141/13 קונקטיב גרופ בע"מ נ' דבוש)

אהוד גוטל, רם וינוגרד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מה מעמדה של הכרעה פלילית בדיני הנזיקין? להלן אנו מצביעים על מגמה בפסיקת בית המשפט העליון אשר עד עתה לא זכתה לשימת לב, שעניינה עמעום הזיקה שבין האחריות בפלילים לזו שבנזיקין. הרשימה היא בעיקרה דסקריפטיבית, ומתמקדת בתמונה העולה מפסיקת בית המשפט בכמה סוגיות שבהן נדרשה הכרעה באשר לממשק הפלילי-נזיקי. חלקה האחרון של הרשימה מציע הסבר לעמדת בית המשפט, לפיו הפסיקה האמורה היא ביטוי לצורך הגובר של בית המשפט לאזן בין הסנקצייה הפלילית לסעד האזרחי. כן עומדת הרשימה על המחיר הכרוך בגישה זו: החשש ליצירת מסר נורמטיבי לא אחיד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)357-382
Number of pages26
Journalמשפטים
Volumeמ"ט
Issue number1
StatePublished - 2019

IHP publications

  • IHP publications
  • Compensation (Law)
  • Criminal law
  • Criminal liability
  • Damages
  • Liability (Law)
  • Punishment

Cite this