עיון מחודש במתח בין יהדות למדינה דמוקרטית לאור הפילוסופיה של ההלכה

Translated title of the contribution: State and Religion: Inter-Cultural Tension Between Judaism and Democracy

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה המחבר מבקש להראות שהמתח הפוליטי-תרבותי בין דת למדינה או בין יהדות לדמוקרטיה דומה למתיחות הקלסית שבין דת לפילוסופיה או בין היהדות להשכלה הכללית. הקשרים בין היהדות למדינה הדמוקרטית משמשים מצע לאחד הפולמוסים העכשוויים הטעונים ביותר שההגות היהודית נדרשת להתמודד עמו. המחבר מבהיר את רכיביו של מתח זה על פי שתי גישות. הגישה ה"רזה" מצמצמת את הדת מכאן ואת המדינה מכאן למינימום (כך אצל גביזון ורוזן-צבי). במסגרת הגישה הזאת נוצר הדיון המורכב על יחסי דת ומדינה בכתיבתו של רביצקי, ובמרכזו השאלה עד כמה הדת (כמושג רחב) משתלבת ומשתמשת במערך השלטוני (כמושג רזה), מתנגדת לו, נסמכת עליו או משמשת אותו. המחבר דן בביקורתיות ביצירת מושג רזה או טכני גרידא לאור המושגים "אגדה" ו"הלכה" והפילוסופיה של ההלכה, וכך עובר הדיון לגישה השנייה – למפגש הבין-תרבותי בין המושגים הנדונים. במסגרת זו המחבר מדגיש את טיבם הערכי והתרבותי של היהדות ושל המדינה הדמוקרטית. הוא מציג דגם שכוחו בהבהרת הפתרונות המקבילים ב"שיח הדמוקרטי" וב"שיח הדתי" לשאלה מה עומק הקרבה שצריך לחולל בין שתי מערכות השיח.
Translated title of the contributionState and Religion: Inter-Cultural Tension Between Judaism and Democracy
Original languageHebrew
Title of host publicationדת ומדינה בהגות היהודית במאה העשרים (קובץ בעריכת אביעזר רביצקי)
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Pages489-566
Number of pages78
ISBN (Print)9657091969
StatePublished - 2005

IHP publications

  • IHP publications
  • Democracy
  • Democracy -- Religious aspects -- Judaism
  • Jewish law
  • Judaism
  • Legislation
  • Religion and state

Cite this