עילת אי-הסבירות במשפט המנהלי: היבטים השוואתיים והערות נורמטיביות אחדות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בעילת אי-הסבירות, שהפכה בישראל לא רק לעילה מרכזית בביקורת השיפוטית על המנהל, אלא לאחד ההקשרים של הדיון הנורמטיבי על אודות תפקידו הראוי של בית המשפט העליון במערכת קבלת ההחלטות במדינה. המאמר מבקש לבחון את העילה במבט השוואתי, ומעריך את טיבה ואת היקפה של העילה בישראל ובבריטניה - מקורה של העילה. השוואה זו מאפשרת להעריך מחדש את התפתחותה של העילה בישראל, בהציגה מציאות חלופית לזו הישראלית.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אור (קובץ)
Publisherנבו הוצאה לאור בשיתוף עם בית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה
Pages773-816
Number of pages44
ISBN (Print)9789654420990
StatePublished - 2013

IHP publications

  • IHP publications
  • Administrative law
  • Human rights
  • Human rights -- Great Britain
  • Judicial review
  • Law -- Great Britain
  • Reasonable care (Law)

Cite this