עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות

אורי אבירם, ג'וני גל, דלית נחשון-שרון, יוסף קטן

Research output: Book/ReportBook

Abstract

ניתוח התפתחותה ועיצובה של המדיניות שאומצה בתחומים מגוונים של מערכת השירותים החברתיים - ביטחון סוציאלי, חינוך, בריאות, בריאות הנפש, זכויות אנשים עם מוגבלות, שירותי רווחה אישיים, שלום הילד, דיור וקליטת עלייה
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Number of pages359
ISBN (Print)9789657433003
StatePublished - 2007

Cite this