על בחירה בין דרכי ענישה ו"הוראות סף" בגזירת הדין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מתמקד בבחירה בין דרכי ענישה בגזירת הדין, ובין השאר דן בהוראות סף. הוראות סף נועדו להכווין את שיקול דעתו של השופט בגזירת הדין בקו הגבול בין גזירת עונשי מאסר בפועל לבין עונשים בקהילה. לשם בחינת הנושא, המאמר יתמקד בסקירה ובדיון תיאורי של טיוטת המודל לדוגמה המוצע:Model penal code Sentencing ( draft no . 11) (2015 בחלק הדן בבחירה בין סנקציות (להלן: המודל המוצע). במודל המוצע מומלץ לקבוע בשיטה האמריקנית הוראות שעניינן בחירה בין דרכי ענישה, ובעיקרן הגבלות על שימוש בעונשי מאסר, עונשים בקהילה ופיקוח על משוחררים ממאסר. מודגשים בהן שיקולים של יעילות וחסכנות בהפעלת דרכי הענישה ולצדם שיקולים הכרוכים בשמירה על ענישה מידתית שאינה חורגת מהעונש ההולם את חומרת העבירה בנסיבות ביצועה. במאמר מתוארים העקרונות התיאורטיים והמעשיים של המודל המוצע, תוך בחינת המניעים לקביעתם והתובנות העומדות בבסיסם. בנוסף, מוצע דיון השוואתי תמציתי הנוגע לנעשה בישראל, ובמסגרתו נבחן המודל לנוכח המגמה להבנות את שיקול הדעת השיפוטי בענישה בשיטה הישראלית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)152-165
Number of pages14
Journalצוהר לבית הסוהר
Volume17
StatePublished - 2015

IHP publications

  • IHP publications
  • Punishment
  • Sentences (Criminal procedure)

Cite this