על המשפוט של תרבות האוכל הגלובלית: היש למשפט הבינלאומי תפקיד בהגנה על מסורות קולינריות ובקידומן?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

האם המשפט הבינלאומי צריך להתערב בעיצוב תרבויות הייצור, הצריכה והזהות של אוכל? למשל, האם "הארוחה הגסטרונומית הצרפתית" או "תרבות הקפה של בואנוס איירס" זקוקות להגנה משפטית? האם יש להגנה המשפטית על המנוח "קיאנטי" הצדקה תרבותית? בעשור האחרון מתחזקות מגמות במשפט הבינלאומי המתיימרות להסדיר את המרחב התרבותי הגלובלי בכללותו ואת התרבות של מסורות קולינריות בפרט. מסגרות אלה כוללות את ההגנה המשפטית על כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים של מוצרי מזון ומשקה, ההולכת ומתהדקת במסגרת ארגון הסחר העולמי, הסכמי סחר אזוריים והסדרים בינלאומיים אחרים; את אמנת ארגון האומות המאוחדות לנושאי חינוך, מדע ותרבות (אונסק"ו) בדבר ההגנה והקידום של המגוון של ביטוי תרבות משנת 2005; את אמנת אונסק"ו בדבר שימור מורשת התרבות הבלתי מוחשית; ואת טיוטות ארגון הקניין הרוחני העולמי לאמנה בינלאומית בנושא ידע מסורתי. במאמר זה אטען שכלים משפטיים בינלאומיים אלו לוקים בחוסר אפקטיביות וקוהרנטיות, כשקיים ספק משמעותי לגבי הלגיטימיות של עצם השימוש בכלים משפטיים להסדרה של תרבות קולינרית. ראשית, בתחום זה קיים חוסר בהירות אינהרנטי לגבי מטרות השימור והקידום של התרבות הקולינרית. האופי הדינמי של התפתחות תרבות זו אינו נוטה לכיוון הגנה משפטית, שהיא ככלל בעלת אופי סטטי. שנית, מערכות ההגנה המשפטיות נוקטות בגישה לפיה הדרך היחידה (או לפחות המרכזית) להגנה על תרבות קולינרית הינה על ידי המסחור שלה - זאת בסתירה לחשש מרידוד גלובלי של תרבות קולינרית המניע את הפרויקט כולו. כך, אמצעים משפטיים כמו כינויי מקור, לא זו בלבד שאינם בלתי אפקטיביים, אלא שקיים חשש שהם משיגים תוצאות הפוכות. שלישית, קיים מתח פוליטי בין מסורות קולינריות כמורשת תרבות אוניברסלית לבין האופי הלוקאלי - אולי המיקרו-לוקאלי - של מסורות אלה. מתח זה מוביל באופן בלתי נמנע לפוליטיזציה של האוכל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationלחם חוק: עיונים במשפט ואוכל (קובץ בעריכת יופי תירוש ואייל גרוס)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב
Pages439-461
Number of pages23
ISBN (Print)9789659257911
StatePublished - 2017

IHP publications

  • IHP publications
  • Cultural property
  • Culture and law
  • Food
  • International law
  • Multiculturalism

Cite this