על הקושי לקבוע מהי פגיעה מידתית באזרחים בעת לחימה

Translated title of the contribution: The Difficulty of Determining if Collateral Harm to Civilians in Wartime is Proportionate.

דניאל סטטמן, נילי גור אריה (Editor), עמיחי כהן, מיכה מנדל, רענן סוליציאנו-קינן, מרדכי קרמניצר, תמר שקד (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

עקרון המידתיות הוא דרישה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי שנועדה לרסן את השימוש בכוח צבאי כדי להגן על אזרחים בעת סכסוכים מזוינים. המחקר המוצג כאן בחן כיצד מיישמים את העיקרון אנשי אקדמיה המתמחים בענייני משפט ומוסר, קציני צבא ואזרחים שאינם מומחים (הדיוטות). מהימנות השיפוטים בקבוצות אלו נבחנה על פי שלושה מדדים: מידת ההסכמה בין המומחים, הרגישות שלהם לגורמים רלוונטיים ועמידותם בפני הטיות. בניגוד לאזרחים, אנשי האקדמיה והקצינים עמדו בהצלחה במבחן הרגישות, ונדמה שהבינו היטב את עקרון המידתיות ברמה המופשטת; אך בבואם ליישמו – היינו לקבוע מה היקף הנזק האגבי הכרוך בפעולה שיאפשר לה להיות מוגדרת "מידתית", בכל אחת משתי הקבוצות נותרו המשתתפים חלוקים בשיפוטיהם. ממצאי המחקר מעוררים ספק ביכולתו של עקרון המידתיות להקנות הגנה לאזרחים בעת לחימה, גם אם הצדדים הלוחמים משתדלים לפעול לפיו.
Translated title of the contributionThe Difficulty of Determining if Collateral Harm to Civilians in Wartime is Proportionate.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages55
ISBN (Electronic)9789655192643
StatePublished - 2019

Publication series

Nameדוח מחקר
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Volumeאוגוסט 2019

Cite this