על חקר מקומה של יהדות אמריקה בישראל

עדי שרצר, עופר שיף

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמרים בקובץ עוקבים בדרכם אחרי נקודת מפגש בין תפיסות יהודיות אמריקניות ובין המציאות הישראלית בעבר ובהווה. בכוונתנו לקרוא תיגר על האופן הקלאסי שבו מתוארת מערכת היחסים בין ישראל (המשפיעה) לתפוצה (המושפעת); לא להסתפק בדיון על מקומם של יהודי אמריקה וארגוניהם, אלא לעמוד על הדרך בה משפיעה יהדות אמריקה כקטגוריה זהותית, תפיסת עולם ורעיון על ישראל. המאמרים בקובץ אינם מדגם מייצג של ההתרחשויות בעולם המחקר. עם זאת, תמונת המצב שמציע הקובץ עומדת בקנה אחד עם מגמות רחבות יותר שעליהן אנחנו למדים ממקומות נוספים: שקיעתם של המוסדות היהודיים האמריקניים הגדולים (ועלייתם של גופים חליפיים), הדגש על הקשר הבין־אישי (ולא הבין־ארגוני) ביחסי ישראל והתפוצה, הבנת מערכת היחסים באופן שוויוני יותר כמערכת יחסים שבין שני מרכזים יהודיים (ופחות כמערכת הייררכית), פירוק המושגים הגדולים 'החברה הישראלית' ו'יהדות אמריקה' לקבוצות ומגזרים ספציפיים בעלי גוונים שונים (ונטישת ההבנה האוניטרית של מערכות יחסים בכלל), ועוד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationיהדות אמריקה בישראל
Subtitle of host publicationאתגר, דימוי והשפעה
Editorsעדי שרצר, עופר שיף
Place of Publicationשדה בוקר
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Pages7-16
Number of pages10
ISBN (Print)9789655101522
StatePublished - 2023

Publication series

Nameעיונים בתקומת ישראל : סדרת נושא
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן גוריון בנגב

IHP publications

  • IHP publications
  • Israel and the diaspora
  • Jewish diaspora
  • Jews -- United States

DanaCode

  • DanaCode
  • 124600100523

Cite this