על מורכבותו האידאולוגית של החינוך המיוחד

בעז צבר, אורלי עידו

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציג ממצאים של סינתיזה תאורטית שמחברי המאמר ערכו בין שתי טיפולוגיות אידיאולוגיות - זו של החינוך הכללי וזו של החינוך המיוחד. במאמר נבחנת התאמתן של ארבע מטא-אידיאולוגיות פדגוגיות (סוציולוגיה, אקולטורציה, אינדיבידואציה והפדגוגיה הביקורתית) למודלים המקובלים בחינוך המיוחד (הסיעודי והרפואי, החינוכי-הומניסטי, האקולוגי ומודל לימודי המוגבלויות) מתוך הסינתיזה מתבררת מורכבותו הפדגוגית והפוליטית של השיח האידיאולוגי בחינוך המיוחד. ביטוייה של מורכבות זו נדונים באמצעות בחינת היתרונות והחסרונות הגלומים בכל מודל ובחינת השפעתם על אופיו של המוסד החינוכי (על הפער המתקיים בו בין הלכה ומעשה, על דפוס יחסי ההוראה הנגזרים ממנו ועל האפשרויות והסכנות הטמונות בו). בסופו של דבר, המאמר מבקש לסייע למחנכים בחינוך המיוחד לנסח לעצמם ביתר בהירות את יסודותיה האידיאולוגיים של תפיסתם החינוכית ולפתח כלפיה עמדה מושכלת ואף ביקורתית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)44-69
Number of pages26
Journalדפים
Volume63
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP publications
  • Disability studies
  • Education
  • Education -- Auditing
  • Education -- Philosophy
  • Education, Humanistic
  • Ideology
  • Individualized instruction
  • Socialization
  • Special education

Cite this