על מטוטלת ביטוח האבטלה בישראל: 2003-1972

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לתוכנית ביטוח אבטלה יש שתי מטרות עיקריות: הראשונה מבקשת להתמודד עם התוצאות הכלכליות השליליות הנובעות מפגיעה פתאומית בהכנסתו של אדם, ואילו השנייה שואפת להחזיר לעבודה מובטלים הנמצאים מחוץ לשוק העבודה. מאמר זה סוקר את המתח הקיים בין שתי מטרות אלה, שנדון בספרות התיאורטית העוסקת ברעיון של "מלכודות האבטלה". בהמשך המאמר נדונה התפתחות המדיניות בתחום זה בישראל בעשורים האחרונים ומתוארת תנועת המטוטלת של המדיניות, הנעה בין שתי המטרות העיקריות של תוכנית ביטוח אבטלה. באופן ספציפי יותר, המאמר בוחן את השינויים בתוכנית ביטוח אבטלה מאז חקיקתה גם בכלים איכותניים וגם בכלים כמותיים. במסגרת הבחינה הכמותית של המתח שבין המטרות העיקריות של ביטוח אבטלה מוצג מדד כמותי המתמקד במאפייניה המרכזיים של תוכנית ביטוח אבטלה והבוחן את משמעות השינויים הללו. מסקנת המאמר היא, שהדגש המוגזם על המטרה לעודד את שובם של מובטלים לשוק העבודה הביא לירידה חדה ביכולתה של התוכנית להבטיח את ביטחונם הסוציאלי של המובטלים בישראל (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)109-143
Number of pages35
Journalביטחון סוציאלי
Volume67
StatePublished - 2004

IHP publications

  • IHP publications
  • Unemployment
  • Unemployment insurance

Cite this