על מקומם של התכנים, האינטראקציה ומנחה הקורס במודל מתפתח של למידה מקוונת: תפיסות של סטודנטים וסוגיות דידאקטיות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בעבודה זו עוקב המחבר אחר שלוש קטגוריות דידקטיות: התכנים, תפקיד המנחה והאינטראקציה, במודל מתפתח של הלמידה המקוונת. מטרת המחקר היא לבדוק את תפיסתן, הבנתן וקבלתן של הקטגוריות הללו על ידי המשתתפים בקורסים. מודל זה יושם בשתי תכניות להכשרה ולהשתלמות של מורים במדינות אמריקה הלטינית, במסגרת שיתוף פעולה בין מרכז מלטון למוסדות חינוך מקומיים. לצורך המחקר נבדקו שתי קבוצות של סטודנטים, כל אחת השתתפה באחת התכניות בשנים 2007-2006, אחת "צעירה", המורכבת בעיקר מ"פרחי הוראה", והשנייה "ותיקה", המורכבת בעיקר ממורים בשטח. הבדיקה העלתה שהמודל המתפתח התאים בדרכים שונות לשתי הקבוצות. אופן ההתייחסות של כל אחת אל המודל הוא פועל יוצא של צרכיה ואפיוניה מחד, ושל תהליך הלמידה של אותה הקבוצה את המודל ואת השיטה עצמה מאידך. כמו כן אנו עדים להתייחסות "קונבנציונאלית" של הקבוצה "הצעירה" מבין השתיים, ו"אינטראקטיבית" מטעם הקבוצה "הוותיקה". (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages37-53
Number of pages17
StatePublished - 2009

IHP publications

  • IHP publications
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Electronic discussion groups
  • Master teachers
  • Teachers

Cite this