על "פגיעה" בזכות חוקתית ועל "תכלית ראויה": בעקבות ספרו של אהרן ברק "מידתיות במשפט – הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה" (2010): [מאמר ביקורת]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מנתח את גישתו של אהרון ברק בשתי סוגיות העולות בספרו: היקף הפרישה של זכויות חוקתיות, ותוכנה של הדרישה ל"תכלית ראויה" בפסקת ההגבלה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. בנוסף, המחבר מציג את ביקורתו כלפי גישתו של ברק בשתי הסוגיות. המחבר טוען כי גישתו של ברק להיקף הפרישה של זכויות חוקתיות מרחיבה מדי, ומציע גישה חלופית לפיה פגיעה בזכות חוקתית תבחן בשאלה אם דרך הפעולה של הרשות השלטונית הפרה אילוץ דאונטולוגי, ומציע שאלות משנה לבחינה. בהמשך טוען המחבר כי גישתו של ברק לדרישת תכלית ראויה מצומצם מדי, ומציע להרחיב את היקף הדרישה על-מנת שתמלא את ייעודה. התפרסם מאמר תגובה למאמר זה, מאת פרופ' אהרן ברק, שכותרתו: "אילוץ דאונטולוגי, תרבות ההצדקה ומחוקק היורה בתותח: תשובה למבקרים", שהתפרסם ב"משפט ועסקים", כרך 15, עמ' 417-465.
Original languageHebrew
Pages (from-to)281-316
Number of pages36
Journalמשפט ועסקים
Volume15
StatePublished - 2012

IHP publications

  • IHP publications
  • Civil rights
  • Constitutional law
  • Constitutional law -- Israel
  • Proportionality in law

Cite this