על שימושים לא אנפוריים של הכינויים הרומזים בארמית הבבלית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בארמית הבבלית מערכת משולשת של כינויים רומזים המקיימת גם קטגוריה אמצעית בנוסף לכינויים לקרוב ולכינויים לרחוק. המאמר בוחן שימושים של כל אחד משלושת סוגי הכינויים בדיאלקט זה. המאמר בא להצביע על שימושים שונים של הכינויים הרומזים במעמד אדומינלי בהקשרים סותמים ולבחון אם אפשר להסביר את התפוצה של השימוש בכינויים השונים בהקשרים הסותמים מתוך עיון בטבעה של התופעה הנידונה. המאמר מציג מערכת שבה השימוש המזהה עומד במערכת בעלת ניגוד פנימי לשימוש שאיננו אנדופורי, כלומר, שאינו מתייחס לנקודה קודמת בשיח. המשותף לשימושים בכינויים הרומזים בסביבות הללו הוא מקומם כמציגים דמויות חדשות בשיח, ואילו הניגוד ביניהם, המסומן בעזרת השינוי בין הכינויים ( קרוב לעומת רחוק/אמצעי), תלוי בשאלה אם המוען מניח שבכוח הנמען לזהות את הרפרנט(ים) המצוינ(ים) באמצעות הכינויים המדוברים. השימוש המזהה יכול להופיע גם כקטגוריה המצויה בין הכינויים האקסופוריים, המצביעים על רפרנט בסביבת הדיבור, שכן אף הוא מציג רפרנטים בנרטיב.
Original languageHebrew
Pages (from-to)229-266
Number of pages38
Journalלשוננו: כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה
Volume74
StatePublished - 2012

IHP publications

 • IHP publications
 • שפה ארמית
 • Aramaic language
 • כינויי רמז (דקדוק)
 • Grammar, Comparative and general -- Demonstratives
 • תחביר ארמי
 • Aramaic language -- Syntax
 • תלמוד בבלי
 • Talmud Bavli

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Aramaic language, Talmudic

Cite this