עמדת מיעוט ואחריות משותפת: על חופש הביטוי של שרי הממשלה

ברק מדינה, אוריה בארי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לפי תפיסה מקובלת, מכוח עקרון האחריות המשותפת, שרים אינם רשאים להצהיר לפני הכנסת ולפני הציבור כי הם מתנגדים להחלטה או למדיניות מסוימת של הממשלה. בחיבור זה מוצע לבחון מחדש עמדה זו. לפי הגישה המוצעת, התבטאות של שר במקרים מן הסוג הנדון כאן אינה מפרה את עקרון האחריות המשותפת. האיזון הנדרש הוא בין חובת הנאמנות של השר לממשלה לבין האינטרס הציבורי בהחלת ביקורת ראויה על עבודת הממשלה וחובת הנאמנות של שר כלפי הכנסת וכלפי הציבור. התוצאה הנובעת משקלול האינטרסים הללו היא הכרה בכוחו של שר להציג לפני גורמי פיקוח, ובהם הכנסת, מבקר המדינה ובית המשפט, וממילא גם לפני הציבור, לא רק את עמדת הממשלה אלא גם את עמדתו החולקת. שר אינו רשאי לפעול לסיכול החלטת הממשלה, והוא נדרש לבטא הכרה מפורשת בכך שכחבר הממשלה מוטלת עליו אחריות משותפת להחלטה; אך הוא רשאי להציג את עמדתו שלפיה החלטת הממשלה היא שגויה ואת הנימוקים לכך, ובדרך זו לסייע לגופים שמופקדים על בחינה ביקורתית של החלטות הממשלה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)81-94
Number of pages14
Journalמעשי משפט
Volumeח'
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP publications
  • Attitude (Psychology)
  • Cabinet officers
  • Civil service -- Israel
  • Criticism (Philosophy)
  • Freedom of expression
  • Israel -- Politics and government
  • Ministerial responsibility

Cite this