עמותות בתחום הרווחה בישראל: תמונת מצב

Research output: Book/ReportBook

Abstract

עמותות וארגונים ממלאים תפקיד מרכזי במדיניות הרווחה הישראלית. בשנת 2016 היו בישראל 43 אלף עמותות רשומות, נתון גבוה במיוחד ביחס למספר התושבים, ומתוכן כ-15 אחוזים פועלות בתחום הרווחה. למרות זאת, עד כה לא נאסף מידע על היקף הפעילות ומקורות המימון של ארגונים אלו. המחקר, שנערך בשיתוף עם המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל באוניברסיטה העברית, ממפה את העמותות הפועלות בתחום הרווחה בישראל. המחקר מנתח את מאפייניהם של ארגונים שהיו פעילים בתחום הרווחה בשנים 2013-2016 ושהכנסתם השנתית עולה על חצי מיליון שקלים - בסך הכל 748 ארגונים. הוא בוחן מאפיינים דוגמת מקורות ההכנסה של הארגונים, מספר העובדים בשכר ומספר המתנדבים בהם ואוכלוסיות היעד שלהם. הארגונים ממוינים לפי ותק, היקף הפעילות הכלכלית שלהם, פריסתם הגאוגרפית ומאפיינים נוספים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Number of pages25
StatePublished - 2018

Publication series

Nameדוח מצב המדינה - חברה, כלכלה ומדיניות
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Volumeנייר מדיניות מס' 3.2018
ISSN (Print)1565-8899

IHP publications

 • IHP publications
 • שירותי רווחה
 • Social service
 • עמותות
 • Associations, institutions, etc
 • חברה אזרחית
 • Civil society
 • מימון
 • Finance
 • מדיניות חברתית
 • Social policy

Cite this