"עמימות ודיאלוג": על מורכבותה האתית של מלאכת ההדרכה הפדגוגית

Translated title of the contribution: "Ambiguity" and "dialogue": The ethical complexity of pedagogical tutoring

בעז צבר, סמדר גלילי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר זה נדונה מורכבותה האתית של מלאכת ההדרכה הפדגוגית במוסדות להכשרת מורים. הטענה המוצגת במאמר היא כי אופייה המיוחד של מלאכת ההדרכה הפדגוגית מזמן טשטוש מובנה של קווי תיחום (בין פורמלי לבלתי פורמלי, בין פרופסיונלי לפרסונלי וכן הלאה); טשטוש זה יוצר אתגרים לא פשוטים אבל גם הזדמנויות פדגוגיות רבות ערך. חלקו הראשון של המאמר עוסק במורכבותה האתית של מלאכת החינוך בכלל ושל עובדות ההדרכה הפדגוגיות בבית הספר בפרט. חלקו השני מוקדש לניתוח טבעם המיוחד של מרחב ההדרכה בבית הספר ושל מלאכת ההדרכה הפדגוגית באמצעות בחינת המושגים "עמימות" (פרנקנשטיין, 1981) ו"דיאלוג" (בובר, 1980/1923). המאמר מפרט את ערכם הפילוסופי המיוחד של המושגים האלה ומנסה לבססם כמושגי מפתח תאורטיים במלאכת הכשרת המורים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contribution"Ambiguity" and "dialogue": The ethical complexity of pedagogical tutoring
Original languageHebrew
Pages (from-to)173-187
Number of pages15
Journalדפים
Volume75
StatePublished - 2021

IHP publications

  • IHP publications
  • Ambiguity
  • Buber, Martin -- 1878-1965
  • Dialogue
  • Education
  • Ethics
  • Professional ethics
  • Schools
  • Student teachers
  • Teachers -- Training of

Cite this