עריכות קדומות של טהרות: עיון מחודש במקורות המשנה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חוסר אחידותה של המשנה מצד הלכותיה, סגנונה, וצורתה גלוי לעין, אך האם יש בידינו לחדור מבעד המשנה הערוכה ולעמוד על צורתם והיקפם של מקורותיה? חוקרים רבים עסקו בשאלה זו וכל אחד מהם הציג דרך שונה. המאמר מבקש להציג קבצים שאפשר לבודדם מתוך העריכה הסופית של המשנה ובעקבות זה לתארם ולאפיינם. מקורות אלו ארוכים יחסית ואין הם חורגים מן הנושאים שסביבם. אם זאת אפשר לראות שיחידות טקסטואליות אלה התקיימו באופן עצמאי טרם שילובן במשנה הערוכה, ושדרכן בסידור הנושא ההלכתי שונה מהדרך שנקוטה במשנה. טענתו של מחבר המאמר היא כי חשיפת מקורות המשנה לא רק מסייעת לפרק את המסכתות ליחידות משנה הנוחות לאחיזה ולניתוח, כרקע לתיאור דרכו של עורך המשנה, אלא היא עשויה להאיר את דרך הלימוד הקדומה של אותו עניין. המאמר עוסק בקבוצת ההלכות העוסקות בטהרות, משמע טהרת המאכלים. המחבר יראה כי למרות פיזורן במספר מסכתות, הלכות טהרות מאופיינות במספר תכונות קבועות, ומאורגנות ביחידות ספרותיות מובחנות. אמנם אין ליחידות אלה תבנית צורנית-לשונית משותפת, אך הן דומות מאוד זו לזו במבנה המושגי ובתוכן ההלכתי. קיומן קדם לעריכה הסופית של המשנה והן שובצו לתוכה באופן משני. אפשר לראות בהן עריכות קדומות שצרפו את הלכות טהרות לפי עיקרות מסדר קבוע, שקדם לאריגתן במסכתות השונות. חילוצן של עריכות קדומות אלו מתוך המסכתות שבהן הן משולבות - טהרות, עוקצין, טבול יום ומכשירין - חושף את דרכם של המסדרים הראשונים תחום הלכתי זה. בסוף המאמר מופיע נספח: "היקף תחום הטהרות אצל האמורים".
Original languageHebrew
Pages (from-to)507-537
Number of pages31
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume80
Issue number4
StatePublished - 2012

IHP publications

 • IHP publications
 • משנה
 • Mishnah
 • עריכה
 • Editing
 • משנה. טהרות (מסכת)
 • Mishnah -- Tohorot (Tractate)
 • טהרה וטומאה (יהדות)
 • Purity, ritual (Jewish law)

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Mishnah -- Tohorot (Order) -- Criticism, interpretation, etc
 • Mishnah -- Criticism, Redaction

Cite this