פגיעה מינית של אימהות ונשים בילדים

צבי אייזיקוביץ', יונת בירין, דפנה טנר

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"מטרותיה של הסקירה הנוכחית לתאר את תופעת הפגיעה המינית של נשים בקטינים בישראל בפרט ובעולם בכלל, ולהציע מודל מבני לזיהוי, הערכה והתערבות רב מערכתית. המסמך מבוסס על סקירה שיטתית של תיאוריה ומחקר בתחום. הוא כולל נתונים מתוך מאמרים אקדמיים בעברית ובאנגלית, נתונים סטטיסטיים אודות ממדי התופעה בעולם ובישראל, ותיאורים קליניים". -- מן המבוא.

Cite this