פגיעות מיניות בין אחאים: פרשנותם של האחאים המעורבים והשלכותיה על תפיסות אנשי המקצוע המטפלים

נועם תרשיש, אפרת לוסקי, דפנה טנר, שוש תורג'מן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

פגיעה מינית בין אחאים מוגדרת כרצף התנהגויות מיניות בילדות שאינן נחשבות כסקרנות מינית מותאמת-גיל, ונתפסת כאירוע משברי הדורש התערבות. עם זאת, למרות שכיחותה הגבוהה, מורכבותה והשלכותיה הקשות על משפחות ויחידים, הידע המחקרי בנושא עדיין מועט. מטרות המחקר: בחינת הפרשנות המיוחסת לפגיעה מינית בין אחאים בעיני האחאים המעורבים וכיצד זו משליכה על תפיסות אנשי המקצוע במרכז ההגנה. שיטת המחקר: המחקר נערך במרכז ההגנה בירושלים, ובחן 163 מקרי פגיעה מינית שהופנו למרכז ההגנה בשל פגיעה מינית בין אחאים. נבחרו שתי מתודולוגיות איכותניות: ניתוח מסמכים של תיקי המשפחות וכן ניתוח תוכן משש קבוצות מיקוד בהשתתפות צוות המרכז. ממצאים עיקריים: שתי תימות מרכזיות עלו מהמחקר: הראשונה היא הפרשנות של האחאים עצמם את היחסים ביניהם כאחת משתי תפיסות: "הפגיעה המזוהה", תפיסה דיכוטומית בין אח בעל התנהגות מינית פוגענית ואח נפגע; ו"שגרה נורמטיבית", המבנה את הפגיעה כחלק משגרת חיים ייחודית למערכת האחאית. התימה השנייה עלתה מקבוצות המיקוד: תפיסה של חובת הדיווח המוטלת על המטפלים כמחבלת בתהליך הטיפולי במשפחה; לעומת תפיסה הרואה בחובה הדיווח אמצעי הגנה חיוני לנפגע. מסקנות והשלכות לפרקטיקה או למדיניות: הממצאים מצביעים על חשיבות מתן הקול לאחאים המעורבים בפגיעה ולאנשי המקצוע, כדי לקדם את ההנה של תופעה מורכבת זו, ולשקול לשלב את דעתם בפנים השונים של המפגש הטיפולי, המשפחתי והחוקי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)537-564
Number of pages28
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ח
Issue number3
StatePublished - 2018

IHP publications

  • IHP publications
  • Brothers and sisters
  • Child sexual abuse
  • Criminal law -- Israel
  • Incest

Cite this