פוליפוניה: ריבוי קולות של סליחה בקרב נשים נפגעות גילוי עריות

דפנה טנר, צבי איזיקוביץ

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הפרק בוחן את משמעותה של הסליחה בחיי נשים נפגעות גילוי עריות תוך התייחסות להיבט ייחודי שלה: פוליפוניה - ריבוי קולות בסליחה. המאמר מראה כיצד אחת הדרכים להתמודד עם הפגיעה היא יצירה של כמה קולות, או מחיה בכמה עולמות בו-זמנית, ובהתאם, גם לסליחה יש ביטויים שונים בכל אחד מהקולות/עולמות.
Original languageHebrew
Title of host publicationעל הסליחה הבין-אישית (קובץ בעריכת אביבה זריהן ויזמן, חיה קורן וצבי איזיקוביץ')
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages119-137
Number of pages19
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP publications
  • Forgiveness
  • Incest

Cite this