פילנתרופים בישראל: תמונת מצב עדכנית

קלוד בר רבי, חנן יונה

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

בעשורים האחרונים חלה תמורה בדפוסי הפילנתרופיה בחברה הישראלית, ולצד התרומה המסורתית לצדקה התפתח סוג חדש של פילנתרופיה מודרנית. פרק זה נועד להציג את הפילנתרופים הישראלים המודרניים ולעמוד על מאפייני התורמים, על נדיבותם ועל הקשר בין מאפיינים אישיים לסיכוי לתרום. הממצאים מציגים הבדלים בהתנהגות הפילנתרופית של תורמים שונים, המושפעים ממגוון משתנים כלכליים וסוציו-דמוגרפיים. ראשית, נמצא כי בנטרול ההשפעה של גורמים אחרים, משקי בית בראשות נשים נוטים להיות נדיבים יותר בתרומתם במונחים של שיעור התרומה מתוך ההכנסה. לעומת זאת, משקי בית שבראשם עומדים גברים תורמים בממוצע סכומים גבוהים יותר. שנית, נמצא כי פילנתרופים עולים חדשים תורמים סכומים גבוהים בהרבה מאשר ילידי הארץ ועולים ותיקים. אולם ככל ששהייתם בישראל מתארכת, והם מתערים בחברה והופכים לחלק ממנה, דפוסי התרומה שלהם פוחתים והולכים ומתכנסים לרמה זהה לזו של תורמים מקומיים. פילנתרופים שעלו מארצות הברית וממערב אירופה תורמים את הסכומים הגבוהים ביותר ונחשבים לנדיבים יותר בהשוואה לעולים מאסיה, מאפריקה וממזרח אירופה, וכן בהשוואה לילידי הארץ. הפער בין קבוצות התורמים הללו התרחב במידה ניכרת מאז שנת 2000. השוואת הנתונים של פילנתרופים למדגם של כלל האוכלוסייה מעלה כי משקי בית של פילנתרופים שונים מהאוכלוסייה הכללית בכל קטגוריה שנבדקה, לרבות גובה ההכנסה, ההרכב המשפחתי וענפי התעסוקה. כל התוצאות במחקר עמידות ומובהקות מבחינה סטטיסטית ביחס לאפיונים חלופיים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)83-132
Number of pages50
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2017

IHP publications

  • IHP publications
  • Charities
  • Endowments
  • Israel -- Population
  • ישראל -- אוכלוסיה
  • פילנתרופיה
  • תרומות ותורמים

Cite this