פיתוח ובחינה אמפירית של מודל חדשני לאכיפת עבירות תנועה ביישובים ערביים בישראל המבוסס על שיתוף הציבור

Research output: Book/ReportReport

Abstract

המחקר הנוכחי נועד לפתח ולבחון אמפירית תהליך חדשני של שיתוף הציבור באמצעותו עוצבה תוכנית לאכיפת חוקי התנועה בתוך היישובים הערביים בישראל, המתבססת על עקרונות השיטור הקהילתי, שיטור מבוסס בעיות ושיטור נקודות חמות. לאחר גיבוש תוכנית האכיפה, שפותחה בשיתוף הציבור והותאמה לצרכי התושבים, היא יושמה בשטח על ידי משטרת ישראל. סקירת הספרות מציעה כי פיתוח ההתערבות בשיתוף הציבור מאפשר לעצב תוכנית המותאמת תרבותית למאפיינים הייחודיים של התושבים והיישובים, שלא מלבה את תחושות ההתנגדות, מגבירה את האמון והלגיטימיות של המשטרה בעיניי התושבים ומובילה לאכיפה אפקטיבית. לפיכך, השערת המחקר היא שתהליכים אלו יביאו בסופו של דבר לצמצום מספר עבירות התנועה ותאונות הדרכים ביישובים ערבים בישראל.
Original languageHebrew
Publisherאגוד חברות הביטוח בישראל
StatePublished - 2016

Cite this