פיתוח תצפית להערכת השתתפות ותפקוד ילדים בפעילויות הגן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מבוא: שיפור ההשתתפות והביצוע עיסוקי (תפקוד) בקרב ילדים בכלל, ובפרט בסביבה החינוכית, הוא מטרה מרכזית בהתערבות המרפאים בעיסוק. לנוכח מחסור בכלי הערכה, פותחה תצפית מובנית להערכת השתתפות ותפקוד ילדים בפעילויות הגן (Structured Preschool Participation Observation, SPO); התצפית מבוססת על גישה ביו-פסיכוסוציאלית ומודלים אקולוגיים, והותאמה לאוכלוסייה החרדית. מטרת המאמר היא לתאר את שלבי הפיתוח של ה-SPO ולהציג את המדדים הפסיכומטריים של הגרסה הסופית. שיטה ותוצאות: ראשית נבחרו הפריטים ונבדק תוקף התוכן. שנית, נבדקו המדדים הפסיכומטריים במחקר חלוץ, בקרב 98 בנים הלומדים במסגרות חינוכיות חרדיות. נמצאה מהימנות פנימית בינונית-גבוהה, שבעקבותיה נקבעו הפריטים המתאימים לתצפית. הגרסה הסופית כוללת 24 פעילויות המבוצעות בסביבת הגן בתחומי העיסוק: פעילויות יום-יום, משחק, לימודים והשתתפות חברתית, המוערכות במדדים של תדירות ההשתתפות ורמת הביצוע. שלישית, נבדקו מדדים פסיכומטריים של הגרסה הסופית במחקר נוסף בקרב 105 בנים מאותן מסגרות חינוכיות. נמצאו מהימנות פנימית בינונית-גבוהה במדדים של ההשתתפות ורמת הביצוע, בציון הכולל ובכל אחד מתחומי העיסוק, וכן מהימנות בין-בודקים בינונית. לבסוף נעשה שימוש ב-SPO כמדד תוצאה לבחינת יעילות ההתערבות. נמצא שהתצפית הבחינה בין קבוצת ניסוי לקבוצת ביקורת, ובין קבוצות שמשך ההתערבות שלהן היה שנה לעומת שנתיים. דיון וסיכום: הממצאים מורים על כך שהתצפית מהימנה ותקפה, ומתאימה לשימוש בקרב בנים בגנים חרדיים. כמו כן, התצפית רגישה דיה למדידת שינוי בעקבות התערבות. התצפית נבדקה על בנים בסביבה חינוכית ספציפית, לכן במסגרת מחקרי המשך מומלץ להרחיב את המדדדים הפסיכומטריים ולהתאימם לאוכלוסיות נוספות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)59-72
Number of pages14
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume24
Issue number2-3
StatePublished - 2015

IHP publications

  • IHP publications
  • Evaluation
  • Learning
  • Measurement
  • Observation (Educational method)
  • Preschool children
  • Ultra-Orthodox Jews

Cite this