פניות לעובדים סוציאליים לחוק נוער והטיפול בהן: סיכום ממצאים שנת 2013 : דוח מחקר

אשר בן אריה, ענת זעירא, חוה לוי, חנה סלוצקי

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"לעובדים הסוציאליים לחוק הנוער יש תפקיד מרכזי במערכת השירותים שנועדה לאתר ילדים הנפגעים מהתעללות והזנחה קשה ולטפל בהם...במטרה להרחיב את יכולת המערכת להתמודד עם ההפניות לעו"סים לחוק הנוער והטיפול בהן, יזמו משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומכון חרוב..., תהליך פיתוח רב שנתי...הדוח הנוכחי מסכם את הממצאים שהתקבלו בשנה החמישית של המיזם לשנת 2012...
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון חרוב
Number of pages45
StatePublished - 2014

Cite this