פעמי שולמית: מחקרי שירה ופיוט לכבוד שולמית אליצור

שולמית אליצור, יהושע גרנט (Editor), עדן הכהן (Editor), אריאל זינדר (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract


בפתח הגיליון -- ארבעה עשורים ראשונים לפועלה המחקרי של שולמית אליצור: קווים לסיכום ביניים / יהושע גרנט, עדן הכהן, אריאל זינדר -- שולמית אליצור: רשימת פרסומים מחקריים, תשל"ח–תשפ"א -שער ראשון : התפילה והפיוט הקדום -- בין נוסח קבע לפיוט: לבירור פסקת 'אתה הכיתה' בברכת גאולה של ערבית על פי מנהג ארץ ישראל / אורי ארליך וורד רזיאל־קרצ'מר -- האומנם שימשו קינות ארץ ישראליות בתור סליחות במנהג בבל? / אבי שמידמן -- שילובי פיוטים ודפוס הביצוע המקהלתי בפיוט המזרחי המאוחר / מיכאל רנד -- פיוט אנלוגי בעולם דיגיטלי: לקראת מחקר ממוחשב של ספרות הפיוט / אופיר מינץ־מנור -- 'גם את זה לעֻמת זה עשה האלוהים': תקבולות והפרתן בפיוטי ד ממחזור הקדושתאות של יניי / עדן הכהן -- כיצד מכבדים: על פיוטי הדיבר החמישי / אריאל זינדר -- שער שני: הפיוט בצרפת ואשכנז -- אתן עוז למלכי': הסילוק האבוד מן הקדושתא לשבועות 'אמרות ה' אמרות טהורות' לר' יוסף טוב עלם / גבריאל וסרמן -- 'יונתא דבי מלכא': פיוט ארמי לרש"י / אברהם פרנקל --שער שלישי: פיוט ושירת חול בספרד ושלוחותיה -- כשתילי זיתים: מזמור תהילים אחד בשלוש אספקלריות־שיר מן הגניזה / יהושע גרנט -- לקראת מהדורה מדעית של שירי רב יצחק בן שמואל הספרדי כנזי / שרה כהן -- עיונים בהתפתחותו של משקל התנועות בשירת ספרד / יהונתן ורדי -- לנתיבות שירת ספרד במזרח: עובדיה מדמשק, משורר עלום / קדם גולדן -- הביקורת על הקבלה בסיפורת המחורזת העברית: השער השמיני ב'ספר המשלים' ליעקב בן אלעזר וסיפור הצדיק נכה הרגליים ב'ספר שעשועים' ליוסף אבן זבארה / מתי הוס -- לשאלת המסד הספרדי בשירת ר' ישראל נג'ארה: הערכה מחודשת / טובה בארי.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהאוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות
Number of pages377
StatePublished - 2021

Publication series

Nameמחקרי ירושלים בספרות העברית
Publisherהאוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות
Volume32

Cite this