פרויקט בית רשת לטיפול בנוער בסיכון במסגרת הקהילה

רון שור, גבריאלה הופמן

Research output: Book/ReportBook

Abstract

בית רשת הוא שירות הפועל באשדוד והמספק רצף של שירותים המצויים תחת קורת גג אחת לנוער בסיכון. השירות משמש כמענה קהילתי קצר-מועד עבור נערים הנמצאים במצבי משבר וכמסגרת שמטרתה אבחון וקידום תפקודם של הנערים לקראת השמתם במסגרות המשך. מטרה מרכזית של השירות היא לאפשר את שילוב הנערים בקהילה. אוריינטציה זו היא בהתאם למגמה שתופסת הכרה הולכת וגדלה בטיפול בילדים ונוער בסיכון שרצוי למנוע את הרחקתו מהקהילה, היות וטיפול במסגרת הקהילה מגביר את הסיכוי להשתלבות במסגרות הנורמטיביות בקהילה. מטרה מרכזית של מחקר הערכה זה היא לבחון את האופן שבו בית רשת משמש כמענה קהילתי התורם לשילובם של בני נוער בסיכון בקהילה. הדבר נעשה על ידי בחינת אופן פעולתן של היחידות הפועלות בבית רשת – יחידת הקלט, מרכז היום וקורת הגג – ואת הרצף הטיפולי ביניהן, וכן הערכת השגת היעדים של כל אחת מהיחידות. כמו-כן נבחן האופן שבו מספק בית רשת מענים שונים לקבוצות נוער מתרבויות שונות. ממצאים מצביעים על כך שהטיפול קצר-המועד מאפשר לקדם מרכיבים בתפקודם של הנערים והשתלבותם במסגרות. מרכיבים אלה כוללים תפקוד בשעת הפעילויות, קשר עם אנשי צוות ובמידה מסוימת שינוי בקשרים עם בני משפחה ובקהילה. יחד עם זאת מן הראוי לציין שעיקר הממצאים המעידים על שינוי אצל הנערים במחקר ההערכה מתייחסים לשינויים שבאו לידי ביטוי במסגרת בית רשת. ממצאים המעידים על שינויים במסגרת הביתית והחברתית של הנערים הנם מוגבלים. יחד עם זאת מן הראוי לציין את המגבלה של מחקר ההערכה לתעד שינויים אצל הנערים בהתנהגותם מחוץ לבית רשת.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהאגף לפיתוח שירותים - מינהל המחקר והתכנון
StatePublished - 2006

Publication series

Nameמפעלים מיוחדים
Publisherהאגף לפיתוח שירותים - מינהל המחקר והתכנון
Volumeמס' 108

Cite this