פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית מפרספקטיבה בין-לאומית משווה

ג'וני גל, עידית וייס-גל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

פרקטיקת מדיניות נשענת על ההנחה שעובדים סוציאלים צריכים ומחויבים להשפיע על עיצוב מדיניות חברתית כדי לשפר את איכות חייהם של בני אדם ולקדם צדק חברתי. למרות הנחה זו, הידע על מחויבות המקצוע לסוג זה של פרקטיקה, על המידה שבה מחויבות זו באה לידי ביטוי במערכות ההכשרה לעבודה סוציאלית, ועל האופן שבו עובדים סוציאלים עוסקים, הלכה למעשה, בעיצוב מדיניות חברתית, הוא מצומצם, ועד עתה נעדר כל ממד בין-לאומי משווה. מאמר זה מציג את ממצאיו של מחקר חלוץ, שביקש לתאר את מקומה של פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית בשמונה מדינות - אוסטרליה, איטליה, אנגליה, ארצות-הברית, ישראל, ספרד, רוסיה ושוודיה, באמצעות מחקר משווה של חקרי מקרה. מטרתו להרחיב את הידע על מקומה של פרקטיקת מדיניות בשיח המקצועי ובמערכות ההכשרה בכל מדינה, ואת מידת המעורבות בפרקטיקה והערוצים השונים שבאמצעותם עובדים סוציאליים פועלים כדי להשפיע על מדיניות בהקשרים לאומיים שונים. המחקר מלמד כי לצד המחויבות לפרקטיקת מדיניות בקודים האתיים, המשותפת למדינות השונות, יש הבדלים ניכרים בין המדינות בהיבטים שנבחנו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)591-614
Number of pages24
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume33
Issue number4
StatePublished - 2013

IHP publications

  • IHP publications
  • Social policy
  • Social workers -- Professional ethics
  • Social workers -- Training of

Cite this