פתח תקווה: השפעה של "החבילה הטיפולית" בתכניות אלימות במשפחה בבתי סוהר על רצידיביזם: המקרה של "בית התקווה" בכלא חרמון

באדי חסייסי, אפרת שהם, דוד וייסבורד, נעם חביב, ענת זליג

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אף על פי שקיימים מחקרי הערכה רבים בנוגע לשיקום של עברייני אלימות במשפחה, עדיין לא ברור מה משפיע יותר בתחום זה, בעיקר בנוגע לתכניות שמתנהלות בין כתלי הכלא. כיום מרבית המחקרים מלמדים שלתכניות המבוססות על טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ולתכניות המבוססות על המודל הפסיכו-חינוכי יש אפקט חיובי קטן. עם זאת הספרות המחקרית עדיין חסרה בכל הנוגע להשפעה של תכניות שיקום כוללניות בכלא, אשר מונחות על ידי מספר גישות ומכילות מגוון טיפולים. מחקר זה בוחן את ההשפעה של "החבילה הטיפולית" הניתנת ב"בית התקווה" - תכנית אינטגרטיבית המיועדת לעברייני אלימות במשפחה- על רצידיביזם באופן כללי ועל עבירות אלימות בפרט. באמצעות השיטה "התאמת ציוני היתכנות" (Propensity score matching) ערכנו השוואה בין קבוצת האסירים המטופלים לקבוצת ההתאמה שנבחרה מתוך כל האסירים שהשתחררו בין השנים 2004 ו-2012. הממצאים מעידים על שיעור נמוך באופן מובהק של חזרה למאסר ולמעצר בתקופת מעקב של עד ארבע שנים לאחר השחרור בקרב האסירים שקיבלו את הטיפול המשולב ב"בית התקווה". המסקנה העולה מממצא זה היא כי תכנית משולבת, המורכבת ממנעד רחב וממגוון טיפולים, והמתקיימת במסגרת ובסביבה שיקומית תומכת Supportive prison climate, תביא להצלחה וליעילות של התכנית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)32-50
Number of pages19
Journalצוהר לבית הסוהר
Volume18
StatePublished - 2017

IHP publications

  • IHP publications
  • Criminals -- Rehabilitation
  • Family violence
  • Recidivism

Cite this